De behandelaren

PNOA is een eenmanspraktijk   

Praktijkhouder is Jan Ph.P.Kroese, GZ-Psycholoog, 

Neuropsycholoog en Psycholoog voor Arbeid & Gezondheid. 

Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 17.00.


Vanaf september 2019 tot oktober 2020 is in de praktijk Manja Poulus werkzaam. 

Zij is een psycholoog die in opleiding is tot het specialisme GZ-Psycholoog en loopt bij mij in de praktijk een verplicht stagejaar. U kunt dus ook bij haar in behandeling komen. 

Als praktijkouder ben ik haar stagebegeleider.  Het werkt eigenlijk net zoals in het ziekenhuis waar u onder behandeling kunt komen van een arts-assistent die in opleiding is voor een 

bepaald specialisme en waarbij de specialist de stagebegeleider is. Manja doet dus in principe hetzelfde werk als elke volwaardige GZ-Psycholoog. 

Manja is aanwezig op maandag en dinsdag en bereikbaar onder nummer :  06 48614981


PNOA
pnoa psychologisch advies