bobby_en_ik_pnoa

Welkom op de site van PNOA

de eerstelijnspsychologen praktijk voor Westfriesland en omgeving.
 'Gouden Randje' bij het Keurmerk Basis GGZ 2022 / 2023

PNOA Psychologisch Advies is drager van het Keurmerk Basis GGZ. Ieder jaar onderscheidt Stichting KiBG een aantal Keurmerkdragers met een zogenoemd 'Gouden randje'. Deze onderscheiding is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Deze keurmerkdragers worden bovendien door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.
PNOA Psychologisch Advies zit dit jaar bij de 'Gouden randjes'. Benieuwd naar wat clienten vinden?  > lees meer


Voor welke problemen kunt u terecht ?

depressieve klachten, angst- en paniekaanvallen, relatieproblemen, burnout
arbeidsgerelateerde problemen w.o. reintegratiebegeleiding en conflicten (Mediation)
trauma (behandeling EMDR), spanningsklachten, klachten die samenhangen met de
relatie rouwverwerking, Neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek
existentiele vraagstukken / vragen rondom zingeving.


Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023

PNOA is drager van het Keurmerk kortdurende Generalistische GGZ 2023  > lees meer


Zorgprestatiemodel vanaf 2022

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg  > lees meer


Corona epidemie 

De praktijk blijft in principe open.
Neem uw verantwoordelijkheid en bel bij (twijfel over uw) klachten bijtijds af.

Tijdens de corona epidemie en daarna   >lees meer

 

Wachttijden

Wachttijd tot intake, tevens start van
de behandeling is  8 weken 

Deze wachttijden gelden voor alle diagnosegroepen.


 

U staat op de wachtlijst

Als u op de wachtlijst staat en u zou al iets willen doen om met uw klachten aan de slag te gaan neem dan contact met mij op door een email te sturen naar pnoa@ezorg.nl  Dan kunnen we kijken of er al iets mogelijk is met bv e-health 

GA BEWEGEN  , bekijk hier waarom.

lees meer
belangrijk om te weten

 

Wachttijd te lang ?

Vind u de wachttijd te lang ?
Dan kunt u contact opnemen met uw
zorgverzekeraar.

bobby_en_ik_pnoa

geregistreerd eerstelijnspsycholoog

lid registratiecommissie
eerste lijnspsychologen

pnoa_keurmerkbggz

Lidmaatschap

EMDR vereniging

pnoa_keurmerkbggz


pnoa_lvvvertrouwenspersoon_pnoa

Geregistreerd vertrouwenspersoon
J.P.H.P. Kroese (Jan)

bobby_en_ik_pnoa