Bereikbaarheid

Buiten kantoortijden

Gedurende de avond, nacht, het weekend en bij crisis situaties ben ik in principe bereikbaar op de
mobiele telefoon : 06-24291601

Als ik de telefoon niet kan beantwoorden wordt op de voicemail aangegeven waar u op dat moment terecht kunt.
In het algemeen is dat de huisartsenpost of de cirisdienst van de GGZ.

 

Bij vakantie, ziekte of langdurige afwezigheid

Bij vakantie wordt dit zo bijtijds mogelijk met u gecommuniceerd.
In geval van afwezigheid door ziekte wordt zo snel als kan met u gecommuniceerd dat de afspraak niet door kan gaan
en wat de termijn is waarop u weer voor een vervolgafspraak zal worden uitgenodigd.

Bij langdurige afwezigheid wordt zo snel als kan met u gecommuniceerd wat het beste voor u is om te doen.
Mogelijk dat een terugverwijzing naar de huisarts of andere verwijzer nodig is zodat u samen met hen kunt overleggen
of u naar een andere psycholoog verwezen kan worden die de behandeling dan over neemt.