Procesbeschrijving voor het toepassen van e-health 

Voor wie e-health ?

E-health kan de tijd tussen de behandelingen nuttiger invullen dan wanneer je niks doet.
Mensen voelen zich meer mede verantwoordelijk voor het behandeltraject  en zet hen in een actieve modus.

E-health kan worden toegepast bij clienten die in staat zijn zelfstandig te werken en die niet in een (te sterke)
afhankelijkheidsrelatie met de psycholoog verkeren.

E-health kan onder voorwaarden worden in gezet:

 Het kan behulpzaam zijn bij:


Programma’s worden altijd aangeboden in combinatie met face tot face gesprekken (blended).

Voorwaarde is wel dat clienten kunnen om gaan met social media en computergebruik.
Dat is tegenwoordig bij de meeste mensen wel het geval maar sommigen ouderen kunnen die stap niet meer maken.