Kwaliteitsstatuut 

Elke zorgverlener moet een kwaliteitsstatuut hebben.

Het model kwaliteitsstatuut ggz is opgenomen in het Register van het Zorginstituut.

Hierin wordt onder andere aangegeven hoe de praktijk is georganiseerd en met welke andere zorgverleners
wordt samen gewerkt.

Een afschrift van dit kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.