Random Outcome Maesurement (ROM)

Voor- en nameting over de ervaren klachten.

Dat betekent dat ik probeer om bij iedereen een voor- en nameting te doen over de ervaren klachten.

Om de geanonimiseerde resultaten goed te kunnen verwerken is er een overeenkomst met de
Stichting Vrijgevestigden ROMMmen (SVR) voor de aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG).


Meer info op :

Stichting Vrijgevestigden ROMmen

Stichting Benchmark GGZ