Het zorgproces

de behandelingen

 

Interventies

De aangeboden behandelingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de klachten.
Bij stemmingsklachten en angstklachten is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) een veel toegepaste methodiek.
Het idee achter CGT is dat gedrag is aan geleerd. Wat is aangeleerd kan ook worden af geleerd. Binnen de CGT
zoeken we naar de leermomenten die tot de klachten hebben geleid. Van daaruit onderzoeken we wat nodig is om
de klachten te laten afnemen en uiteindelijk helemaal op te lossen.Tegenwoordig staat EMDR erg in de aandacht.
Dit is een behandelmethodiek die aanvankelijk alleen bij ernstige trauma’s werd in gezet maar de toepasbaarheid
ervan wordt steeds breder w.o. bij algemene en specifieke angstklachten en bij stemmingsklachten.

E-Health

E-Health kan een onderdeel van de behandeling zijn.
Naast de face-to-face gesprekken kunnen er modules ingezet worden die thuis worden door gewerkt om de
behandeling te ondersteunen of je juist op een behandeling voor te bereiden.
We noemen dat een blended behandeling.
Veel gebruikte modules bij e-health zijn: ontspanningsoefeningen, voorlichtingsmodules over een bepaalde stoornis
(bijv autisme, wat is borderline, wat is precies EMDR, enz.) maar ook als de behandeling is afgerond kan e-health
worden ingezet bijvoorbeeld bij het voorkomen van terugval. Ook doen we een voor- en een nameting.
Na de intake stuur ik u een link voor het invullen van een vragenlijst (vaak een klachtenlijst) en dat vult u na afronding van de behandeling nog een keer.
Zo krijgen we goed inzicht in het effect van de behandeling op uw klachten.
Ook zult u een evaluatiefrmulIer kunnen invullen zodat ik een idee krijg over wat uw mening is over de behandeling en het behandeltraject.

Kwaliteitsstandaarden

Voor elke behandeling zijn z.g. zorgstandaarden beschikbaar. Er zijn zorgstandaarden voor angst- en paniekklachten, voor depressies,
voor eetstoornissen, voor problematisch alcoholgebruik en andere verslavingen, somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) enz.

Deze zijn allemaal te vinden op https://www.ggzstandaarden.nl/

Op de website thuisarts.nl vindt u alle informatie die speciaal bestemd is voor patiënten.

Samenwerking

Binnen de GGZ is er altijd sprake van samenwerking. U wordt meestal verwezen door de huisarts en/of de POH-GGZ.
Of misschien bent u door de SGGZ na een behandeling  terugverwezen naar de POH-GGZ of de psycholoog bij u in de buurt.
Het kan zijn dat uw klachten ondanks de behandeling bij de psycholoog niet opknappen of misschien wel verergeren.
In dat geval kan ik contact nemen met de huisarts om te overleggen. Misschien heeft u medicatie nodig
of andere medicatie dan die u gebruikt of moet de dosering worden aangepast. Ook kan ik een psychiater consulteren
voor advies. Of overleg voeren met maatschappelijk werk voor de aanpak van praktische problemen.
Kortom, u maakt deel uit van een behandelketen waarbinnen deskundigen met u mee denken en u adviseren over wat voor u het beste is.
De informatie die ik met anderen over u deel zijn alleen relevant voor wat het bestaande probleem aan gaat.
Het is behandel informatie. Ik kan bijvoorbeeld aangeven wat de behandeling tot zover in hield, hoe ver we daarin gevorderd zijn,
iets zeggen over de aanleiding van de behandeling, de uitkomsten bespreken van de vragenlijsten die u heeft ingevuld, de problemen die ik zie,
waar het precies vast loopt e.d.