Werkwijze

Ik werk vanuit de Oplossingsgerichte Gesprekstherapie 


Uitgangspunt daarbij is de situatie zoals de cliënt die zich wenst.
Niet het probleem is het uitgangspunt maar waar je naar toe wilt.

Omdat doel te behalen wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken.
De psycholoog helpt de client te zoeken naar de oplossingen. Je hebt als mens zelf al de oplossing van je probleem in huis maar
je bent je daar (nog) niet bewust van  De sterke kanten worden in gezet als hulpbron om je beter te gaan voelen.
Als je eenmaal op de weg bent van de oplossingen dragen die successen bij aan het besef  dat je invloed hebt op je eigen leven
en dat vorm kan geven. De regie weer terug in eigen hand.

De oplossingsgerichte therapeut stelt vragen die mensen weer in hun kracht kunnen zetten.
De gesprekken gaan dus over oplossingen en niet over problemen of beperkingen.

Oplossingsgerichte Gesprekstherapie is in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen:
Steve de Shazer and Insoo Kim Berg.  Werd deze benadering eerst hoofdzakelijk toegepast bij psychische problemen, tegenwoordig
wordt de benadering ook ingezet bij coachingstrajecten maar ook bij trainingen voor communicatievaardigheden.
Naast deze behandelvorm, die in principe voor iedereen geschikt is, kan er ook een meer specialistische interventie worden
ingezet bijvoorbeeld na een trauma. De meeste mensen kunnen op eigen kracht een trauma goed verwerken.
Maar als dat niet lukt is er een behandeling met de naam Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, kort EMDR.

Een korte intensieve behandeling waarbij de kracht zit in het visualiseren van het ergste moment van het trauma waarbij de
daarbij behorende emoties worden ontladen.


Voor meer info ga eens kijken op :

Vereniging EMDR Nederland

PNOA
pnoa psychologisch advies