Kortdurende behandeltrajecten

Het gaat in de basis GGZ om kortdurende behandeltrajecten.

In de Kortdurende Generalistische GGZ is één van de doelstellingen om, zoals de naam al aan geeft, kortdurend te behandelen. Een behandeltraject is natuurlijk altijd eindig en er is bij de behandelaar altijd oog om tijdig af te sluiten. En dat is ook om de wachtlijst zo kort mogelijk te houden.

Maar wat is tijdig afsluiten? Het doel is niet altijd om volledig van de klachten af te komen. Dat gebeurt wel, maar niet altijd en kan ook niet altijd en dan is het zaak om gaan met (rest)klachten. De duur van een behandeltrajecten is 5, 8 en soms 12 sessies. Daarvoor zijn psycholoog en client samen verantwoordelijk. Dat is dus geregeld onderzoeken waar we staan en of we al kunnen afsluiten.

Uitsluitingscriteria

Clienten in een actieve fase van een psychose
Clienten met een geschiedenis van suicidepogingen
Ernstige verslavingsproblematiek
Acute crisissituatie.

PNOA
pnoa psychologisch advies