E-Health

 E-Health kan onderdeel zijn van de behandeling


Naast de face-to-face gesprekken kunnen gesprekken on-line plaatsvinden. Er kunnen ook modules ingezet worden die thuis worden door gewerkt om de behandeling te ondersteunen of je juist op een behandeling voor te bereiden. We noemen dat een blended behandeling. Veel gebruikte modules bij e-health zijn: ontspanningsoefeningen, voorlichtingsmodules over een bepaalde stoornis (bijv autisme, wat is borderline, wat is precies EMDR, enz.) Er zijn programma's die kunnen helpen om een dagboek bij te houden, of om op een overzichtelijke manier klachtmomenten te registreren en voorlichting geven over een interventie en u daar dus bij helpen. Er is ook een programma dat kan helpen om terugval te voorkomen, terugvalpreventie, waar u in kunt als we de behandeling hebben afgerond.

Na de intake stuur ik u een link voor het invullen van een vragenlijst (vaak een klachtenlijst) en dat vult u na afronding van de behandeling nog een keer in. Zo krijgen we goed inzicht in het effect van de behandeling op uw klachten. Ook zult u een evaluatiefrmulIer kunnen invullen zodat ik een idee krijg over wat uw mening is over de behandeling en het behandeltraject.

 

pnoa psychologisch advies