Zorgverzekering

2024 / 20205

 

Kosten en vergoedingen in 2024

Uw huisarts heeft u doorgestuurd naar de psycholoog. In 2013 heette dat nog de 1e lijns psycholoog.
Vanaf 2014 spreken we over een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ.

Ook voor 2024 geldt dat u een verwijsbrief van de huisarts nodig heeft.

 • De verwijsbrief geeft de huisarts aan waarom hij denkt dat een verwijzing nodig is.
 • De verwijsbrief moet duidelijk zijn aangegeven voor welke zorg u wordt verwezen.
 • In het geval dat u wordt verwezen moet er staan dat het gaat om GB GGZ.

Wat is er anders aan de Generalistische Basis GGZ in vergelijking met de 1e lijnspsycholoog ?   

In wezen is er niet heel veel anders. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen. Daarna zal hij met u bespreken in hoeveel gesprekken hij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Op basis van uw klachten wordt gekozen voor een vastgesteld traject (zorgzwaarte):
Kort (5 gesprekken), Middel (8 gesprekken), Intensief (12 gesprekken), Chronisch (12 gesprekken).

Per traject bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat.

 • De GB GGZ Kort (gebaseerd op circa 300 minuten)
  voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
     
 • De GB GGZ Middel (gebaseerd op circa 500 minuten)
  voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
   
 • De GB GGZ Intensief (gebaseerd op circa 750 minuten)
  met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.
     
 • De GB GGZ Chronisch (gebaseerd op 750 minuten)
  voor clienten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico.

  Vaak hebben clienten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.
  Voor deze laatste groep wordt door sommige verzekeraars aan ons geen contract aangeboden.
  Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. Een consult duurt 45 minuten.

Wat kost het ?

In 2024 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.  Dat is in 2024 € 385,-

Een factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar gestuurd.

Eigen risico        

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.
In 2024 is het eigen risico € 385,- per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering ?   

Nee, wel veel maar niet allemaal. Wat niet wordt vergoed zijn wat een aanpassingsstoornis heet, rouwproblematiek, arbeidsgerelateerde problemen en relatieproblemen. U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. U kunt daarvoor wel bij mij terecht.
     

Als u meer gesprekken nodig heeft

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog overschakelen naar een "zwaarder" product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.            

Hoe wordt de behandeling betaald ?

In principe betaalt de zorgverzekeraar de rekening als de psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Dat is in de meeste gevallen zo. Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis. Dat is meestal een percentage (zo rond de 80%) van het gemiddelde behandeltarief.            

Let op ! Bent u verhinderd ?
Bel dan binnen 24u voor de afspraak af.

Als u niet of te laat afbelt dan moet u de sessie zelf betalen.  Kosten € 95,-

pnoa psychologisch advies