Interventies

 De aangeboden behandelingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de klachten

Bij stemmingsklachten en angstklachten is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) een veel toegepaste methodiek. Het idee achter CGT is dat gedrag is aan geleerd. 

Wat is aangeleerd kan ook worden af geleerd. Binnen de CGT zoeken we naar de leermomenten die tot de klachten hebben geleid. Van daaruit onderzoeken we wat nodig is om de klachten te laten afnemen en uiteindelijk helemaal op te lossen.

Tegenwoordig staat EMDR erg in de aandacht
Dit is een behandelmethodiek die aanvankelijk alleen bij ernstige trauma’s werd in gezet maar de toepasbaarheid ervan wordt steeds breder w.o. bij algemene en specifieke angstklachten en bij stemmingsklachten.


Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie dat u helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.

Soms worden naasten ook betrokken
Hoewel u alleen op het spreekuur komt en een individueel behandeltraject voor u zelf aan gaat kan het belangrijk zijn dat uw omgeving ook betrokken wordt in de behandeling. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn om uw partner een keer mee uit te nodigen voor een driegesprek, of uw leidinggevende. Ook is een gesprek met de kinderen er bij of het hele gezin een mogelijkheid.
pnoa psychologisch advies