Werkwijze

Het gaat in de basis GGZ om kortdurende behandeltrajecten.

Bij het eerste gesprek, de intake, stellen we een behandelplan / behandelovereenkomst combinatie op. Hierin moeten we samen alle biografische gegevens opnemen en kijken we eerst globaal naar de aanleiding voor de verwijzing. De diagnose wordt ook in de overeenkomst gezet maar dat is misschien nog niet in het eerste gesprek mogelijk maar pas in het tweede. De overeenkomst hoeft niet te worden getekend maar ik maak wel een aantekening in het dossier dat u akkoord bent met deze behandelplan/behandelovereenkomst combinatie.

Daarna gaan we onderzoeken waar u met deze gesprekken naar toe wil, dus wat is het (haalbare)behandeldoel?  En welke interventie gaan we hier voor in zetten?  Aan het begin van het behandeltraject vult u ook een vragenlijst in dat iets zegt over de aard en ernst van de klachten en die doen we op het eind van het behandeltraject nogmaals. Zo proberen we het effect goed te meten.

Na de intake gaat er een korte brief naar de huisarts en op het eind gaat er een ontslagbrief naar de huisarts om te communiceren dat we met de behandeling klaar zijn. U als client krijgt nogmaals de link voor de vragenlijst in de email maar ook een voor het invullen van een evaluatie vragenlijst.


Ik werk vanuit de Oplossingsgerichte Gesprekstherapie

De psycholoog helpt de client te zoeken naar de oplossingen. Je hebt als mens zelf al de oplossing van je probleem in huis maar je bent je daar (nog) niet bewust van. De sterke kanten worden in gezet als hulpbron om je beter te gaan voelen. Als je eenmaal op de weg bent van de oplossingen dragen die successen bij aan het besef dat je invloed hebt op je eigen leven en dat vorm kan geven. De regie weer terug in eigen hand.De oplossingsgerichte therapeut stelt vragen die mensen weer in hun kracht kunnen zetten.De gesprekken gaan dus over oplossingen en niet over problemen of beperkingen.
Oplossingsgerichte Gesprekstherapie is in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen: Steve de Shazer and Insoo Kim Berg. Werd deze benadering eerst hoofdzakelijk toegepast bij psychische problemen, tegenwoordig wordt de benadering ook ingezet bij coachingstrajecten maar ook bij trainingen voor communicatievaardigheden.

Binnen deze oplossingsgerichte benaderingen past Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Een interventie methodiek dat meer inspeelt op een aanhaakt bij aangeleerd gedrag, vaak als gevolg waarvan allerlei angst- en stemmingsklachten kunnen ontstaan. Naast deze behandelvorm, die in principe voor iedereen geschikt is, kan er ook een meer specialistische interventie worden ingezet bijvoorbeeld na een trauma. De meeste mensen kunnen op eigen kracht een trauma goed verwerken. Maar als dat niet lukt is er een behandeling met de naam Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, kort EMDR.

Een korte intensieve behandeling waarbij de kracht zit in het visualiseren van het ergste moment van het trauma waarbij de daarbij behorende emoties worden ontladen.



Voor meer info ga eens kijken op :

Vereniging EMDR Nederland

Uitsluitingscriteria

Clienten in een actieve fase van een psychose
Clienten met een geschiedenis van suicidepogingen
Ernstige verslavingsproblematiek
Acute crisissituatie.

PNOA
pnoa psychologisch advies