Zorgprestatiemodel 

vanaf 2022 
 

Vanaf 2022 komt er een nieuw bekostigingssysteem binnen de GGZ , het zorgprestatiemodel.

Voor meer informatie zie :

Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

 

Uitsluitingscriteria

Clienten in een actieve fase van een psychose
Clienten met een geschiedenis van suicidepogingen
Ernstige verslavingsproblematiek
Acute crisissituatie.

PNOA
pnoa psychologisch advies