Samenwerking

 Binnen de GGZ is er altijd sprake van samenwerking
 

U wordt meestal verwezen door de huisarts en/of de POH-GGZ. Of misschien bent u door de SGGZ na een behandeling terugverwezen naar de POH-GGZ of de psycholoog bij u in de buurt.
Het kan zijn dat uw klachten ondanks de behandeling bij de psycholoog niet opknappen of misschien wel verergeren. In dat geval kan ik contact nemen met de huisarts om te overleggen. Misschien heeft u medicatie nodig of andere medicatie dan die u gebruikt of moet de dosering worden aangepast. Ook kan ik een psychiater consulteren voor advies. Of overleg voeren met maatschappelijk werk voor de aanpak van praktische problemen. Kortom, u maakt deel uit van een behandelketen waarbinnen deskundigen met u mee denken en u adviseren over wat voor u het beste is. De informatie die ik met anderen over u deel zijn alleen relevant voor wat het bestaande probleem aan gaat. Het is behandel informatie. Ik kan bijvoorbeeld aangeven wat de behandeling tot zover in hield, hoe ver we daarin gevorderd zijn, iets zeggen over de aanleiding van de behandeling, de uitkomsten bespreken van de vragenlijsten die u heeft ingevuld, de problemen die ik zie, waar het precies vast loopt e.d.

 

 

pnoa psychologisch advies