De behandelaren

PNOA is een eenmanspraktijk   

Praktijkhouder is Jan Ph.P.Kroese, GZ-Psycholoog, 

Neuropsycholoog en Psycholoog voor Arbeid & Gezondheid. 

Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 17.00.


Per december 2020 is in de praktijk Kaylee van de Meent werkzaam. 

Zij is een psycholoog die in opleiding is tot het specialisme GZ-Psycholoog en loopt bij mij in de praktijk een verplicht stagejaar. U kunt dus ook bij haar in behandeling komen. 

Als praktijkouder ben ik haar stagebegeleider.  Het werkt eigenlijk net zoals in het ziekenhuis waar u onder behandeling kunt komen van een arts-assistent die in opleiding is voor een 

bepaald specialisme en waarbij de specialist de stagebegeleider is. Kaylee doet dus in principe hetzelfde werk als elke volwaardige GZ-Psycholoog. 

Kaylee is aanwezig op dinsdag  en vrijdag en dagelijks bereikbaar onder het algemene nummer 06-24291601


PNOA
pnoa psychologisch advies