Verschil tussen Naturapolis en een Restitutiepolis

Kijk goed uit welke polis u neemt bij uw zorgverzekeraar.

Naturapolis

Bij een naturapolis gaat u naar zorgverleners waarmee de verzekeraar afspraken heeft.
Daar hoeft u niet te betalen, de zorgverlener regelt de betaling rechtstreeks bij de verzekeraar.
Gaat u naar niet gecontracteerde zorgverleners, dan vergoeden verzekeraars de kosten
slechts gedeeltelijk. Vaak doen ze dit tot een percentage van 70 procent, maar er zijn ook
verzekeraars die nog maar tot 50 procent van het gangbare tarief gaan.
Vooral bij complexe ingrepen in het ziekenhuis wordt het hiermee nauwelijks betaalbaar
om nog naar een zorgverlener te gaan waar de verzekeraar geen contract mee heeft.

Op de website van uw zorgverzekeraar vindt u welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn.

Restitutiepolis

Bij een restitutiepolis kunt u naar een zorgverlener gaan van uw voorkeur.
Ook bij een restitutiepolis zijn veel zorgaanbieders gecontracteerd. Als u naar ongecontracteerde aanbieders
gaat moet u zelf voorschieten maar kunt u wel op basis van gebruikelijke tarieven de zorgkosten toch volledig
vergoed krijgen. Wel vergoeden verzekeraars maar tot gangbare tarieven. Als u dus naar een dure kliniek gaat,
dan hebt u kans dat u een deel zelf dient te betalen.
Bestudeer voordat u de polis afsluit en voordat u zorg gebruikt ook de polisvoorwaarden van uw restitutiepolis.
Het kan zijn dat de verzekeraar voor sommige behandelingen niet een volledige vergoeding biedt.pnoa psychologisch advies