Interventies

 De aangeboden behandelingen moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de klachten 

Bij stemmingsklachten en angstklachten is Cognitieve Gedragstherapie (CGT) een veel toegepaste methodiek.
Het idee achter CGT is dat gedrag is aan geleerd. Wat is aangeleerd kan ook worden af geleerd. Binnen de CGT
zoeken we naar de leermomenten die tot de klachten hebben geleid. Van daaruit onderzoeken we wat nodig is om
de klachten te laten afnemen en uiteindelijk helemaal op te lossen.Tegenwoordig staat EMDR erg in de aandacht.
Dit is een behandelmethodiek die aanvankelijk alleen bij ernstige trauma’s werd in gezet maar de toepasbaarheid
ervan wordt steeds breder w.o. bij algemene en specifieke angstklachten en bij stemmingsklachten.

PNOA
pnoa psychologisch advies