verwijsafspraak GGZ

 verwijsafspraken Geestelijke gezondheidszorg


 lees meer via onderstaande link

VerwijsafsprakenGGZ.MinVWS.pdfUitsluitingscriteria

Clienten in een actieve fase van een psychose
Clienten met een geschiedenis van suicidepogingen
Ernstige verslavingsproblematiek
Acute crisissituatie.

PNOA
pnoa psychologisch advies